Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Centrum voor Migratierecht - Documentatie

CMR - Documentatie


Legislation on Aliens Documentatie Vreemdelingenregelgeving
 • Vreemdelingenwet (1849,1965, 2000)
 • Vreemdelingenbesluit (1966, 2000) en
 • Vreemdelingencirculaire(s) (1935-1965, 1966, 1982, 1994, 2000)
 • Overzicht van (oude) Vc's en
 • Overzicht van (oude) TBV's

Newsletters
 • Newsletter On European Migration Issues
 • Newsletter On European Asylum Issues
 • Newsletter On European Free Movement Issues
 • Overview of CJEU judgments and pending cases

 • Data & Questionnaires of CMR
 • Data & Enquetes van CMR

 • Pardonregeling
  Alle informatie over de Pardonregeling van 2007

 • Other Relevant documents on Migration
 • Andere Migratie-Relevante documenten

 • Web Statistics

  Clicky