TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A2/2. Begrippen

In artikel 1 Vw is aangegeven wat verstaan wordt onder:

 • ambtenaren belast met grensbewaking;

 • de Korpschef;

 • mvv;

 • vreemdeling.

  In artikel 1.1 Vb is aangegeven wat verstaan wordt onder:

 • Benelux-onderdanen;

 • Benelux-gebied;

 • luchtvaartuig;

 • Schengengebied;

 • SIS;

 • SUO;

 • schip;

 • staatloze;

 • vliegtuig;

 • voertuig;

 • zeeschip.

  In artikel 2 SGC zijn voorts nadere definities vastgesteld in het kader van grensbewaking. Zo introduceert artikel 2, dertiende lid, SGC een in Nederland nieuw begrip, "grenswachter". Gezien deze definitie, is iedere ambtenaar belast met grensbewaking ex artikel 1 Vw een grenswachter in de zin van de SGC. In de Vc zal gewoon de term ambtenaar belast met de grensbewaking worden gebezigd.

  Vc 2013
  vervallen

  top
  top
  top