TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A2/4.4.3. Het bepaalde bij en krachtens de Vw

Met deze voorwaarde voor verblijf in de vrije termijn wordt gedoeld op het feit dat de vreemdeling de verplichtingen in acht neemt waaraan hij in het belang van het toezicht op vreemdelingen is onderworpen (zie A3).

Voor verblijf in de vrije termijn zijn vooral van belang de:

-

identificatieplicht (artikel 50 Vw juncto 4.21 Vb);

-

mededelingsplicht bij zoeken of gaan verrichten van arbeid (artikel 4.42 Vb);

-

verplichting desgevraagd gegevens te verstrekken (artikel 4.38 Vb);

-

meldplicht na binnenkomst (artikel 4.47 en 4.48 Vb);

-

meldplicht ingevolge aantekening in het visum of het document voor grensoverschrijding (artikel 4.49 Vb);

-

meldplicht voor werkzoekende zeelieden (artikel 4.50 Vb).

Vc 2013
vervallen

top
top
top