TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A2/6.2.2.1. Overeenkomsten, betrokken landen en toepassingsgebied

Voor onderdanen van de Benelux-landen alsmede onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en hun familieleden) gelden op grond van de ter zake gesloten internationale overeenkomsten afwijkende - gunstigere - regels voor wat betreft toelating en verblijf. Ditzelfde geldt voor toegang en grenscontrole, waarvan de weigering van de toegang een bijzonder aspect is. Deze afwijkende regels vloeien voort uit:

 • de Benelux-overeenkomst;

 • de SUO;

 • de SGC;

 • het EG-verdrag en het EU-Verdrag en de daaruit voortvloeiende verordeningen en Richtlijnen;

 • de EER-overeenkomst;

 • de Overeenkomst EG-Zwitserland;

  Land

  EU

  Schengen

  EER

  België

  Ja

  Ja

  Ja

  Bulgarije

  Ja

  Nee

  Ja

  Cyprus

  Ja

  Nee

  Ja

  Denemarken

  Ja

  Ja

  Ja

  Duitsland

  Ja

  Ja

  Ja

  Estland

  Ja

  Ja

  Ja

  Finland

  Ja

  Ja

  Ja

  Frankrijk

  Ja

  Ja

  Ja

  Griekenland

  Ja

  Ja

  Ja

  Hongarije

  Ja

  Ja

  Ja

  Ierland

  Ja

  Nee

  Ja

  Italié

  Ja

  Ja

  Ja

  Letland

  Ja

  Ja

  Ja

  Liechtenstein

  Nee

  Nee

  Ja

  Litouwen

  Ja

  Ja

  Ja

  Luxemburg

  Ja

  Ja

  Ja

  Malta

  Ja

  Ja

  Ja

  Nederland

  Ja

  Ja

  Ja

  Noorwegen

  Nee

  Ja

  Ja

  Oostenrijk

  Ja

  Ja

  Ja

  Polen

  Ja

  Ja

  Ja

  Portugal

  Ja

  Ja

  Ja

  Roemenié

  Ja

  Nee

  Ja

  Slovenié

  Ja

  Ja

  Ja

  Slowakije

  Ja

  Ja

  Ja

  Spanje

  Ja

  Ja

  Ja

  Tsjechié

  Ja

  Ja

  Ja

  Verenigd Koninkrijk

  Ja

  Nee

  Ja

  IJsland

  Nee

  Ja

  Ja

  Zweden

  Ja

  Ja

  Ja

  Zwitserland

  Nee

  Ja

  Nee


  Het toepassingsgebied van het EU-Verdrag betreft de in Europa gelegen grondgebieden van de lidstaten van EU en de EER landen.

  Bijzondere bepalingen met betrekking tot het toepassingsgebied van het EU-Verdrag:
 • voor Nederland betekent dit dat de toepassing zich niet uitstrekt tot het grondgebied van de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, CuraƧao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba );

 • voor wat Frankrijk betreft betekent dit dat de toepassing zich uitstrekt tot de zogeheten Franse overzeese departementen Martinique, Guadeloupe, Frans-Guyana en Réunion, in zoverre dat Franse ingezetenen van die departementen op grond van desbetreffende beschikking van de Raad van de EU kunnen deelnemen aan het vrij verkeer van personen en diensten;

 • voor wat Denemarken betreft betekent dit dat de toepassing zich niet uitstrekt tot de Faeröer. De Deense onderdanen die daar woonachtig zijn, worden niet als onderdanen van een lidstaat beschouwd;

 • voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft zijn de communautaire bepalingen betreffende het vrije verkeer van personen en diensten niet van toepassing op de onderdanen van de Kanaaleilanden en van het eiland Man. Voor het vrij verkeer van personen en diensten wordt met een Brits onderdaan ('British citizen') gelijkgesteld een 'British subject' met aantekening in het paspoort: 'holder has the right of abode in the United Kingdom' of 'holder is defined as an United Kingdom national for community purposes'.

  Vc 2013
  vervallen

  top
  top
  top