TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A3/5.2.2. Aantekeningen door grensbewakingsambtenaren

Op grond van artikel 52, eerste lid, Vw zijn ambtenaren belast met de grensbewaking bevoegd aantekeningen te stellen in reis- en identiteitsdocumenten. In artikel 4.24 Vb is vastgelegd dat het onder meer kan gaan om aantekeningen met betrekking tot:

-

de inreis van de vreemdeling in Nederland (zie artikel 4.24, lid 1, sub a, Vb);

-

het doel en de duur van het voorgenomen verblijf in Nederland (zie artikel 4.24, lid 1, sub b, Vb);

-

de middelen waarover de vreemdeling kan beschikken (zie artikel 4.24, lid 1, sub c, Vb);

-

het opleggen van een aanmeldplicht bij de Korpschef (zie artikel 4.24, lid 1, sub d, Vb).

Vc 2013
vervallen

top
top
top