TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A4/2.3. Een klacht schort het vertrek uit Nederland niet op

In het derde lid van artikel 61 Vw is neergelegd dat het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 9:1 Awb de verplichting om Nederland uit eigen beweging te verlaten niet opschort. Als de vreemdeling wordt uitgezet, kan hij, indien de klacht in behandeling zal worden genomen, in het buitenland over zijn klacht worden gehoord. De omstandigheid dat de vreemdeling in het buitenland kan worden gehoord, maakt het mogelijk dat, indien de vreemdeling vooraf of tijdens de uitzetting kenbaar maakt een klacht te willen indienen, de uitzetting doorgang kan vinden. Ook is het mogelijk dat de klacht schriftelijk wordt afgehandeld (zie artikel 9:10, tweede lid, Awb) of dat de vreemdeling een klacht laat indienen door een vertegenwoordiger in Nederland (zie artikel 9:1, eerste lid, Awb).

Vc 2013
vervallen

top
top
top