TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A5/10.5.3. Inhoud van het verzoek

Het verzoek dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • volledige personalia van betrokkene, inclusief eventuele aliassen waarvan hij zich eerder heeft bediend;

 • datum en plaats van binnenkomst;

 • vluchtnummers van de heen- en terugvlucht (de vreemdeling dient dus een retourticket te boeken);

 • reden en noodzaak van de overkomst van de vreemdeling;

 • indien de aanvrager niet de vreemdeling of zijn gemachtigde is: het belang van de aanvragende instantie bij overkomst van de vreemdeling;

 • als de vreemdeling of zijn gemachtigde zelf de aanvrager is: het belang dat de vreemdeling heeft bij zijn komst naar Nederland;

 • garanties omtrent het verblijf en de kosten van het verblijf van de vreemdeling.

  Vc 2013
  A4/3Ongewenstverklaring

  top

  Vc 2013 - A4 / 3. Ongewenstverklaring

  top
  top