TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel A - 5 Het inreisverbod en de ongewenstverklaring

Vc 2013
A4
A4/1 Inleiding
A4/2 Het inreisverbod

top

Vc 2013 - A4. Het inreisverbod en de ongewenstverklaring

top

Vc 2013 - A4 / 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen als aanvulling op of een uitwerking van:

  • artikel 66a Vw;

  • artikel 66b Vw;

  • artikel 67 Vw;

  • de artikelen 6.5, 6.5a, 6.5b en 6.6 Vb;

  • de artikelen 8.18, aanhef en onder b, en 8.22 Vb.

  • top

    Vc 2013 - A4 / 2. Het inreisverbod