TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A5/6.3.4. Uitreiking van de beschikking

Zie voor de toepasselijke algemene regels voor het uitreiken van beschikkingen B1/9.7.7.1.

Vc 2013
A4/2.4.2Uitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
A4/2.5 Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod

top

Vc 2013 - A4 / 2.4.2. Uitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod

Paragraaf B1/9.7.7.1 is van overeenkomstige toepassing.

top

Vc 2013 - A4 / 2.5. Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod

top