TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 A5/8. Tijdelijke opheffing van het inreisverbod

Tijdelijke opheffing van het inreisverbod ingevolge artikel 6.5c Vb kan slechts plaatsvinden in zeer uitzonderlijke en dringende gevallen. Aan de tijdelijke opheffing worden voorwaarden gesteld omtrent de plaats van binnenkomst en de duur van het verblijf in Nederland.

Paragraaf 10.5 is van overeenkomstige toepassing

Vc 2013
A4/2.5.4Tijdelijke opheffing van het inreisverbod
A4/2.5.5 Ambtshalve opheffing van het inreisverbod

top

Vc 2013 - A4 / 2.5.4. Tijdelijke opheffing van het inreisverbod

Het beleid dat geldt voor de tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring is van overeenkomstige toepassing op de tijdelijke opheffing van het inreisverbod. Zie paragraaf A4/3.7 Vc.

top

Vc 2013 - A4 / 2.5.5. Ambtshalve opheffing van het inreisverbod

De IND heft een inreisverbod dat aan een vreemdeling is uitgevaardigd ambtshalve op als:

  • artikel 66a lid 7 Vw op de vreemdeling niet van toepassing is;

  • de vreemdeling een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd indient op grond van een verblijfsdoel als genoemd in artikel 6.5 lid 2 Vb, gezinshereniging of gezinsvorming, of medische behandeling; en

  • de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

  • De IND heft een inreisverbod dat aan de vreemdeling is uitgevaardigd ambtshalve op als de vreemdeling een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd indient en hij voldoet aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

    top