TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel A - 6 Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Vc 2013
A5
A5/1 Inleiding
A5/2 Algemeen

top

Vc 2013 - A5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

top

Vc 2013 - A5 / 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen waarvan de vrijheid beperkt wordt of waarvan de vrijheid ontnomen wordt.

De beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van de volgende artikelen uit het Vb en VV:

  • paragraaf 1: artikel 5.6 Vb;

  • paragraaf 4: artikel 5.1a en 5.1b Vb en artikel 5.2 VV.

  • top

    Vc 2013 - A5 / 2. Algemeen