TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A1 / 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen als aanvulling op of een uitwerking van:

 • de verordening nr. 562/2006 EG (Schengengrenscode);

 • de Verordening nr. 810/2009 EG (Visumcode);

 • artikel 3 Vw;

 • artikel 4 Vw;

 • artikel 5 Vw;

 • artikel 6 Vw;

 • artikel 50 Vw;

 • artikel 65 Vw;

 • artikel 8.7 en artikel 8.8 Vb.

 • In dit hoofdstuk wordt onder 'toegang' verstaan de toegang tot het Schengengebied. Onder 'vertrek' wordt verstaan het vertrek uit het Schengengebied.

  Vc 2000
  A2Toegang

  top

  Vc 2000 Deel A - 2 Toegang

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top