TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A2 / 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die toezien op de uitoefening van het vreemdelingentoezicht. Het vreemdelingentoezicht bestaat uit het toezicht ter bestrijding van illegale immigratie, het toezicht in het binnenland en controles voortvloeiende uit de vreemdelingenregistratie.

In de navolgende paragrafen zijn maatregelen van toezicht opgenomen en de mogelijkheden voor het opleggen van bepaalde verplichtingen aan vreemdelingen of aan derden.

De beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van de volgende artikelen:

 • artikel 50 Vw, artikel 52 Vw, artikel 54 Vw, artikel 55 Vw, artikel 62 Vw, artikel 62a Vw artikel 66a Vw, artikel 67 Vw;

 • artikel 6.5 Vv;

 • artikel 4.18 tot en met 4.21 Vb;

 • artikel 4.23 Vb;

 • artikel 4.29 tot en met 4.36 Vb;

 • artikel 4.39 tot en 4.45 Vb;

 • artikel 4.47 en 4.48 Vb;

 • artikel 5.1a en 5.1b Vb;

 • artikel 6.1 Vb;

 • artikel 6.5, 6.5a en 6.7 Vb.

 • Vc 2000
  A3Toezicht

  top

  Vc 2000 Deel A - 3 Toezicht

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top