TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A4 / 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen als aanvulling op of een uitwerking van:

 • artikel 66a Vw;

 • artikel 66b Vw;

 • artikel 67 Vw;

 • de artikelen 6.5, 6.5a, 6.5b en 6.6 Vb;

 • de artikelen 8.18, aanhef en onder b, en 8.22 Vb.

 • Vc 2000
  A5Het inreisverbod en de ongewenstverklaring

  top

  Vc 2000 Deel A - 5 Het inreisverbod en de ongewenstverklaring

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top