TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A4 / 2.4.2. Uitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod

Paragraaf B1/9.7.7.1 is van overeenkomstige toepassing.

Vc 2000
A5/6.3.4Uitreiking van de beschikking

top

Vc 2000 Deel A - 5 / 6.3.4. Uitreiking van de beschikking

Zie voor de toepasselijke algemene regels voor het uitreiken van beschikkingen B1/9.7.7.1.

top
top
top
top
top
top
top