TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A4 / 2.5.2. Beoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod

De IND wijst de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod in ieder geval af als:

 • de vreemdeling de gegevens bedoeld in artikel 6.5b Vb niet heeft aangeleverd; of

 • de vreemdeling niet voldoet aan alle voorwaarden genoemd in artikel 6.5b Vb.

 • De IND heft het inreisverbod - in afwijking van artikel 6.5 lid 1 tot en met lid 3 Vb - niet op als de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid.

  Paragraaf A4/3.5 Vc is van overeenkomstige toepassing.

  Vc 2000
  A5/7.4.1Algemeen

  top

  Vc 2000 Deel A - 5 / 7.4.1. Algemeen

  De aanvraag tot opheffing van het inreisverbod wordt afgewezen, indien de gegevens bedoeld in artikel 6.5b Vb niet zijn aangeleverd of indien blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.5b Vb.

  Tevens geldt dat op grond van artikel 6.5, tweede lid, Vb, het inreisverbod wordt opgeheven, indien zich een van de gevallen uit het tweede lid van artikel 6.5 Vb voordoet, tenzij er sprake van is dat een vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid (artikel 6.5, vierde lid, Vb)

  Paragraaf 10.4.4 is verder van overeenkomstige toepassing.

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top