TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A4 / 2.5.5. Ambtshalve opheffing van het inreisverbod

De IND heft een inreisverbod dat aan een vreemdeling is uitgevaardigd ambtshalve op als:

 • artikel 66a lid 7 Vw op de vreemdeling niet van toepassing is;

 • de vreemdeling een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd indient op grond van een verblijfsdoel als genoemd in artikel 6.5 lid 2 Vb, gezinshereniging of gezinsvorming, of medische behandeling; en

 • de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

 • De IND heft een inreisverbod dat aan de vreemdeling is uitgevaardigd ambtshalve op als de vreemdeling een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd indient en hij voldoet aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

  Vc 2000
  A5/8Tijdelijke opheffing van het inreisverbod

  top

  Vc 2000 Deel A - 5 / 8. Tijdelijke opheffing van het inreisverbod

  Tijdelijke opheffing van het inreisverbod ingevolge artikel 6.5c Vb kan slechts plaatsvinden in zeer uitzonderlijke en dringende gevallen. Aan de tijdelijke opheffing worden voorwaarden gesteld omtrent de plaats van binnenkomst en de duur van het verblijf in Nederland.

  Paragraaf 10.5 is van overeenkomstige toepassing

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top