TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A4 / 3.4. Uitreiking van het besluit tot ongewenstverklaring

Paragraaf B1/9.7.7.1 is van overeenkomstige toepassing.

Vc 2000
A5/10Ongewenstverklaring

top

Vc 2000 Deel A - 5 / 10. Ongewenstverklaring

Onderstaande paragraaf is van toepassing op die vreemdelingen, aan wie op grond van de Wet geen inreisverbod kan worden uitgevaardigd.

top
top
top
top
top
top
top