TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A4 / 3.7.2. Inhoud van de aanvraag

De aanvraag om tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring moet in ieder geval alle volgende gegevens bevatten:

 • volledige personalia van de vreemdeling, inclusief eventuele aliassen waarvan hij zich eerder heeft bediend;

 • datum en plaats van binnenkomst van de vreemdeling;

 • vluchtnummers van de heen- en terugvlucht van de vreemdeling;

 • reden en noodzaak van de komst van de vreemdeling;

 • het belang van de aanvragende instantie bij de komst van de vreemdeling naar Nederland, als de aanvrager niet de vreemdeling of zijn gemachtigde is;

 • het belang dat de vreemdeling heeft bij zijn komst naar Nederland, als de vreemdeling of zijn gemachtigde de aanvrager is;

 • garanties omtrent het verblijf en de kosten van het verblijf van de vreemdeling.

 • Vc 2000
  A5/10Ongewenstverklaring

  top

  Vc 2000 Deel A - 5 / 10. Ongewenstverklaring

  Onderstaande paragraaf is van toepassing op die vreemdelingen, aan wie op grond van de Wet geen inreisverbod kan worden uitgevaardigd.

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top