TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 - A5 / 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen waarvan de vrijheid beperkt wordt of waarvan de vrijheid ontnomen wordt.

De beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van de volgende artikelen uit het Vb en VV:

 • paragraaf 1: artikel 5.6 Vb;

 • paragraaf 4: artikel 5.1a en 5.1b Vb en artikel 5.2 VV.

 • Vc 2000
  A6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

  top

  Vc 2000 Deel A - 6 Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

  top
  top
  top
  top
  top
  top
  top