TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 3/ 1. Inleiding


In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen in die gelden bij toepassing van:

  • het besluitmoratorium (paragraaf 2);

  • het vertrekmoratorium (paragraaf 3).


    Deze beleidsregels zijn een aanvulling op of een uitwerking van artikel 43, 45, vierde en vijfde lid, 71, lid 2, en artikel 82, lid 2, Vw.


  • Vc 2000