Vreemdelingencirculaire 1966 Vc66 Deel G

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G - Bijzondere Categorieëen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 35e wijziging (02/09/1982)
0Voorbladen
1Algemeen
Deel G-1 Onderdanen van de Lid-Staten van de E.E.G. en van de Benelux
Deel G-2 Vluchtelingen en staatlozen
Deel G-3 Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen
Deel G-4 Buitenlandse werknemers en hun gezinsleden
Deel G-5Vreemdelingen van Chinese landaard
Deel G-6 Ambonezen
Deel G-7 Buitenlandse pleegkinderen
Deel G-8 Vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag van toepassing is
Deel G-9 Surinaamse onderdanen