Vreemdelingencirculaire 1966 VC 1966 Deel G-7

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 7

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 7 - Buitenlandse Pleegkinderen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Tekst Deel G-7 A Algemeen
2 Tekst Deel G-7 B Adoptief-pleegkinderen
3 Tekst Deel G-7 C Overige buitenlandse pleegkinderen
4 Brief 24-11-1982 Buitenlandse pleegkinderen AJZ 1334/E-633-A 393
5 Bijlage G-7a Modelformulier Staat van inlichtingen vlg. 38e wijziging
6 Bijlage G-7b Modelformulier Staat van inlichtingen; verzoek om toestemming tot opneming van een buitenlands pleegkind vlg. 38e wijziging
7 Bijlage G-7c Besluit Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen Dir. Kinderbescherming
Stafbureau Jur. Zaken 54/774
vlg. 38e wijziging