Documentatie Database: Rapportages van en over de IND:
Rapportages Vreemdelingenketen vanaf 1996
Jaarverslagen vanaf 2003

Jaarverslag IND
Rapportage Vreemdelingenketen