Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht in de jaren sinds 2001
Vc 2000 is vastgesteld bij beschikking van xx yy 2000 en in werking getreden op 01 04 2001

Eerdere jaren
Voor de invoering van de Vc 2000, was de Vc 1994 geldig: Overzicht van TBVs van Vc 1994

Overzicht per jaar van TBVs van de Vc 2000
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020