Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000

WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2001
2002
2003

2004 TBV's Werkinstructies

2004 TBV 2004/1 Burgerschap van de Unie
2004 TBV 2004/2 Verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden
2004 TBV 2004/3 Irak
2004 TBV 2004/4 Liberia
2004 TBV 2004/5 Afghanistan
2004 TBV 2004/6 De EU-staat (document)
2004 TBV 2004/7 Vreemdelingentoezicht
2004 TBV 2004/8 Paspoort- en mvv-vereiste Irak
2004 TBV 2004/9 - 23 Verzameling TBV's: nrs 9 t/m 23; inhoud (nog) niet beschikbaar
2004 TBV 2004/24 Verlenging beleid ivm 64 Vw
2004 TBV 2004/25 Toetreding nieuwe lidstaten EU
2004 TBV 2004/26 Slachtoffers seksueel geweld
2004 TBV 2004/27 Leeftijdsonderzoek
2004 TBV 2004/28 D.R. Congo
2004 TBV 2004/29 8 EVRM: gezinsleven en familie
2004 TBV 2004/30 Adequate opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen
2004 TBV 2004/31 Beoordeling asielaanvragen van personen van Nigeriaanse nationaliteit
2004 TBV 2004/32 Voortzetting maatregel artikel 6 Vw 2000 in het grenslogies t.b.v. onderzoek na de AC-procedure
2004 TBV 2004/33 Aanpassing Model M10 en M11 (Passagierslijsten)
2004 TBV 2004/34 Wijziging ivm ABRvS 12-01-2014 mbt mvv en begrip besluit (Abw)
2004 TBV 2004/35 Wet arbeid vreemdelingen en houders verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
2004 TBV 2004/36 Soedan
2004 TBV 2004/37 Somalie
2004 TBV 2004/38 Sluiting AC Rijsbergen
2004 TBV 2004/39 Uitzetting van gezinnen
2004 TBV 2004/40 1F Vluchtelingenverdrag (verlenging tbv 2003/17)
2004 TBV 2004/41 Aanpassing normbedragen Wwb
2004 TBV 2004/42 Sierra Leone
2004 TBV 2004/43 Liberia
2004 TBV 2004/44 Irak
2004 TBV 2004/45 Ovk van Dublin
2004 TBV 2004/46 Inkomenseisen
2004 TBV 2004/47 Gastdocenten wetenschappelijk onderzoek
2004 TBV 2004/48 Medisch omstandigheden
2004 TBV 2004/49 Rechterlijke toetsing vrijheidsbeneming
2004 TBV 2004/50 Beleid inzake Dublinprocedure
2004 TBV 2004/51 Verlenging geldigheid tbv 2003/33 ivm asiel op buitenlandse posten
2004 TBV 2004/52 Verlenging geldigheid tbv 2003/24 ivm art 4:6 Awb
2004 TBV 2004/53 Verlenging geldigheid tbv 2003/34 ivm Veegwet-2
2004 TBV 2004/54 Tijdelijkheid van verblijfsvergunning bepaalde tijd van 3 naar 5 jaren
2004 TBV 2004/55 Andere verblijfsdoelen dan arbeid in loondienst
2004 TBV 2004/56 Aanpassing ivm ABRvS 2-6-2014 ivm 1F en 3 EVRM/td>
2004 TBV 2004/57 Signalering (SIRENE)
2004 TBV 2004/58 Verlenging tijdelijke vrijstelling mvv-vereiste en paspoortvereiste: Irak
2004 TBV 2004/59 Medisch onderzoek

2004 TBV's Werkinstructies

2004 WI 2004/5
2004 WI 2004/24

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013