Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 2001

eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

2017 WBV nr Werkinstructie nr Onderwerp

2017 WBV 2017/1 Beslistermijn asiel van 6 naar 9 maanden 11 jan. 2017
2017 WBV 2017/2 Asielbeleid mbt Afghanistan (C7/2 Vc) en Irak (C7/13 Vc) 17 mrt. 2017
2017 WBV 2017/3 Begeleiding vreemdeling tijdens uitzetting 28 mrt. 2017
2017 WBV 2017/4 Implementatie ABRvS 21 sept. 2016, 201504802/1/V3 mbt middelen van bestaan
Bovendien enkele correcties
1 juni 2017
2017 WBV 2017/5 Implementatie ABRvS 8 april 2016, 201507608/2/V3 mbt het terugkeerbesluit 21 juni 2017
2017 WBV 2017/6 Asielbeleid mbt Burundi (C7/7 Vc) 7 juli 2017

2017 WI 2017/1 Grensprocedure 11 jan. 2017
2017 WI 2017/2 Geheim
2017 WI 2017/3 Afgifte van arbeidsmarktaantekening 24 mrt. 2017
2017 WI 2017/4 Geheim
2017 WI 2017/5 Verlenging geldigheidsduur van visa kort verblijf 3 mei 2017

latere jaren
2018