Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Vrijwel volledig overzicht van oude Vc's van voor 1965
Documentatie - (Oude) Vreemdelingencirculaires (Vc) - Vc [1939-1965]