Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Deel C 22 behorende bij B 11 Wet arbeid vreemdelingen
Deel C 23 behorende bij B 11 Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen en Toelichting
Deel C 24 behorende bij B 11 Wet arbeid vreemdelingen
Deel C 25 (gereserveerd)
Deel C 26 Circulaire aanstelling OETC-leerkrachten in het basisonderwijs (vervallen)
Deel C 27 behorende bij B 11 Adressen van gewestelijke hoofden van de Loontechnische Dienst
Deel C 28 behorende bij B 12 Brief inzake adviseringsbeleid ten aanzien van vreemdelingen die zich als zelfstandige in economische zin willen vestigen
Deel C 29 behorende bij B 14 Verklarende woordenlijst van onderwijskundige begrippen met betrekking tot het hoger onderwijs
Deel C 30 behorende bij B 17 Richtlijn voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel
Deel C 31 behorende bij B 19 Wet betreffende de positie van Molukkers (uittreksel)
Deel C 32 Introductie nieuw verblijfsdocument
Deel C 33 behorende bij B 7 Regeling tolken IND
Deel C 34 behorende bij A 4 Documenten die recht geven op visumvrije binnenkomst en vismvrij (kort) verblijf
Deel C 35 behorende bij B 7 Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Deel C 36 behorende bij B 7 Afgifteplaatsvervoersbewijzen
Deel C 37 behorende bij A 4 Reizigerslijst voor scholieren
Deel C 38 behorende bij B 7 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995
Deel C 39 behorende bij A 4/A 5 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen Titel I en II (Hoofdstuk 1 t/m 7)
Deel C 40 behorende bij A 4 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen Titel IV (Hoofdstuk 1 t/m 3)
Deel C 41 behorende bij B 7 Overeenkomst van Dublin
Deel C 42 behorende bij B 7 Uitvoeringsbesluiten Comite van Dublin (Behandeling van asielaanvragen)
Register Alfabetisch register

Vorige ... Volgende delen

C1 - C 21 ... C22 - Register