Documentatie Database: Rapportages van en over de IND: JAARVERSLAGEN
Jaarverslagen van de IND

De IND is opgericht in 1994. In de periode 1994-2002, zijn alleen jaarverslagen op papier verschenen en helaas niet digitaal beschikbaar.
Wel beschikbaar zijn de jaarverslagen van de IND vanaf 2003 tot en met 2017.
In 2015 en 2016 zijn nog twee aparte websites ingericht met de relevante gegevens uit de jaarverslagen.
Sinds 2017 worden er geen jaarverslagen meer gepubliceerd.
De IND beperkt zich sindsdien tot het publiceren van één pagina met zogenoemde jaarcijfers.
De site van de IND zelf geeft slechts een beperkt overzicht.
Hieronder een overzicht van alle beschikbare digitale versies van IND jaarverslagen en jaarcijfers.

Jaarcijfers
2019 Jaarcijfers over 2019
2018 Jaarcijfers over 2018
2017 Jaarcijfers over 2017
Jaarverslag en aparte site
2016 Jaarverslag 2016 IND site 2016
2015 Jaarverslag 2015 IND site 2015
Jaarverslagen
2014 Jaarverslag 2014
2013 Jaarverslag 2013
2012 Jaarverslag 2012
2011 Jaarverslag 2011
2010 Jaarverslag 2010
2009 Jaarverslag 2009
2008 Jaarverslag 2008
2007 Jaarverslag 2007
2006 Jaarverslag 2006
2005 Jaarverslag 2005
2004 Jaarverslag 2004
2003 Jaarverslag 2003

Uit eerdere jaren zijn geen digitale jaarverslagen beschikbaar.