Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht in de jaren sinds 2001
Vc 2000 is in werking getreden op 1 april 2001
De Vc 2000 is in 2013 vrijwel geheel herschreven en opnieuw ingedeeld.
Alhoewel een nieuwe aanduiding als Vc 2013 daarmee voor de hand lag, is de formele benaming hetzelfde gebleven.

voor 2001 2001-2013 sinds 2013

Voor de invoering van de Vc 2000, was de Vc 1994 geldig:

Overzicht van TBVs van Vc 1994

TBVs van de Vc 2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

TBVs van de Vc 2000

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021