Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2012 - 2013 - 2014

2015 WBV Werkinstructie

2015 WBV 2015/1 De algemene asielprocedure 23 jan. 2015
2015 WBV 2015/2 Het asielbeleid ten aanzien van Libiƫ 12 feb. 2015
2015 WBV 2015/3 Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan 16 feb. 2015
2015 WBV 2015/4 Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC 16 feb. 2015
2015 WBV 2015/5 De algemene asielprocedure 9 mrt. 2015
2015 WBV 2015/6 Aanvraagprocedure mvv door de vreemdeling 4 mei 2015
2015 WBV 2015/7 Het asielbeleid ten aanzien van Somaliƫ 11 mei 2015
2015 WBV 2015/8 Verzamel WBV; vertrektermijnen 24 jun. 2015
2015 WBV 2015/8 1e corr. Rectificatie: Arbeid als kennismigrant 2 jul. 2015
2015 WBV 2015/8 2e corr. Rectificatie: Referent met tijdelijk verblijfsrecht 2 okt. 2015
2015 WBV 2015/8 3e corr. Oud-Nederlanders geboren en getogen in Nederland 20 okt. 2015
2015 WBV 2015/9 Herziening Vc ivm implementatie van: Procedurerichtlijn II en Opvangrichtlijn II 13 juli 2015
2015 WBV 2015/10 Artikel 29(2)(a),(b),(c) Vw: afgeleide verblijfsvergunning 21 jul. 2015
2015 WBV 2015/11 Het asielbeleid ten aanzien van Jemen 5 aug. 2015
2015 WBV 2015/12 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 14 aug. 2015
2015 WBV 2015/13 Het asielbeleid ten aanzien van China 27 aug. 2015
2015 WBV 2015/14 Hardheidsclausule (mvvv-vereiste) 24 sep. 2015
2015 WBV 2015/15 Aanmelding en indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 9 okt. 2015
2015 WBV 2015/16 Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie 26 okt. 2015
2015 WBV 2015/17 Procedurerichtlijn 2013/32 4 nov. 2015
2015 WBV 2015/18 Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 18 nov. 2015
2015 WBV 2015/19 Leeftijd echtgenoten of geregistreerd partners 18 nov. 2015
2015 WBV 2015/20 Weigeren van toegang 8 dec.. 2015
2015 WBV 2015/20 corr. Rectificatie: Weigeren van toegang 31 dec. 2015
2015 WBV 2015/21 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 10 dec. 2015
2015 WBV 2015/22 Inburgeringsvereiste 7 dec. 2015

2015 WBV Werkinstructie

2015 WI 2015/1 Kindvriendelijk horen op de ambassade 14 apr. 2015
2015 WI 2015/2 Niet openbaar
2015 WI 2015/3 Niet openbaar
2015 WI 2015/4 Toepassing art 8 EVRM 26 mei 2015
2015 WI 2015/5 normbedragen 01 jul. 2015
2015 WI 2015/6 Rol contactpersonen mensenhandel en Gendergerelateerde zaken regulie 26 mei 2015
2015 WI 2015/7 Niet openbaar
2015 WI 2015/8 bijzondere procedurele waarborgen 17 jul. 2015
2015 WI 2015/9 Horen en beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd 07 okt. 2015
2015 WI 2015/10 Wet inburgering in het buitenland 17 dec. 2015

latere jaren
2016 - 2017 - 2018 - 2019