Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 20001
Jaar WBV nr. WI nr. omschrijving datum

eerdere jaren
2012 - 2013 - 2014 - 2015

2016 WBV Werkinstructie

2016 WBV 2016/1 Termijnen van de asielprocedure 22 jan. 2016
2016 WBV 2016/2 Vertrektermijnen 28 jan. 2016
2016 WBV 2016/3 Beslistermijn asiel 9 feb. 2016
2016 WBV 2016/4 Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdDe 25 feb. 2016
2016 WBV 2016/5 Verplichtingen voor vervoerders 29 mrt. 2016
2016 WBV 2016/6 De nieuwe Schengen-grenscode 10 jun. 2016
2016 WBV 2016/7 Vrije termijn 21 jun. 2016
2016 WBV 2016/8 Openbare orde of nationale veiligheid 22 jun. 2016
2016 WBV 2016/9 Het asielbeleid ten aanzien van Burundi 6 jul. 2016
2016 WBV 2016/10 Niet in behandeling nemen 25 aug. 2016
2016 WBV 2016/11 Familie- of gezinsleven 4 sep. 2016
2016 WBV 2016/12 De algemene asielprocedure 19 sep. 2016
2016 WBV 2016/13 Aanpassingen i.v.m. Grensprocedure en jurisprudentie 27 sep. 2016
2016 WBV 2016/14 Asielbeleid mbt Somaliƫ 28 okt. 2016
2016 WBV 2016/15 Studie derdelanders aan het mbo (pilot inkomende mobiliteit mbo4) 4 nov. 2016
2016 WBV 2016/16 Inburgering in het buitenland 9 nov. 2016
2016 WBV 2016/17 Implementatie Dir. 2014/66 (overplaatsing derdelanders binnen onderneming) 21 nov. 2016
2016 WBV 2016/18 Weigering van toegang; grensprocedure; ABRvS 7 dec. 2016
2016 WBV 2016/19 Asielbeleid mbt China 18 nov. 2016

2016 WBV Werkinstructie

2016 WI 2016/1 Normbedragen voor eerste helft 2016 23 dec. 2015
2016 WI 2016/2 Afgifte Arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan 3 maanden 01 jul. 2016
2016 WI 2016/3 Normbedragen voor tweede helft 2016 30 jun. 2016
2016 WI 2016/4 Forensisch medisch onderzoek naar steunbewijs 01 jul. 2016
2016 WI 2016/5 Zoekjaar hoogopgeleiden voor afgestudeerde UAF -studenten 27 sep. 2016
2016 WI 2016/6 Niet Openbaar
2016 WI 2016/7 DNA Onderzoek identificerend gehoor 17 nov. 2016
2016 WI 2016/8 Middelen van bestaan 20 dec. 2016
2016 WI 2016/9 Inburgeringsvereiste en HvJEU uitspraak 9 juli 2015, C-153/14 20 dec. 2016
2016 WI 2016/10 Vernietiging beslissing op bezwaar; hoorplicht; vervanging WI 2009/17 23 dec. 2016

latere jaren
2017 - 2018 - 2019