Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
en werkinstructies IND

uitgebracht sinds 2001

eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

2017 WBV nr Werkinstructie nr Onderwerp

2017 WBV 2017/1 Beslistermijn asiel van 6 naar 9 maanden 11 jan. 2017
2017 WBV 2017/2 Asielbeleid mbt Afghanistan (C7/2 Vc) en Irak (C7/13 Vc) 17 mrt. 2017
2017 WBV 2017/3 Begeleiding vreemdeling tijdens uitzetting 28 mrt. 2017
2017 WBV 2017/4 Implementatie ABRvS 21 sept. 2016, 201504802/1/V3 mbt middelen van bestaan
Bovendien enkele correcties
1 juni 2017
2017 WBV 2017/5 Implementatie ABRvS 8 april 2016, 201507608/2/V3 mbt het terugkeerbesluit 21 juni 2017
2017 WBV 2017/6 Asielbeleid mbt Burundi (C7/7 Vc) 7 juli 2017
2017 WBV 2017/7 Het asielbeleid ten aanzien van Iran (C7/14)/td> 29 augustus 2017
2017 WBV 2017/8 Geen uitzetting om gezondheidsredenen (A3/7) 29 augustus 2017
2017 WBV 2017/9 Vertrektermijnen (A3/3) 15 september 2017
2017 WBV 2017/9 gecorrigeerd Bijlage 3 - Model M105-E (beschikking verlenging ophouding art. 50(4) Vw) 19 oktober 2017
2017 WBV 2017/10 Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie (C7/22) 25 oktober 2017
2017 WBV 2017/11 Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan (C7/21) 24 november 2017
2017 WBV 2017/12 Uitwisseling (B2) 28 november 2017
2017 WBV 2017/13 Bewijsmiddelen erkenning als referent (B1/8.2.2) 28 november 2017
2017 WBV 2017/14 Signaleringen (A2/12) en
gevolgen naturalisatie (B10/2.2)
1 december 2017
2017 WBV 2017/14
gecorrigeerd
22 december 2017

2017 WI 2017/1 Grensprocedure 11 jan. 2017
2017 WI 2017/2 Niet Openbaar
2017 WI 2017/3 Afgifte van arbeidsmarktaantekening 24 mrt. 2017
2017 WI 2017/4 Niet Openbaar
2017 WI 2017/5 Verlenging geldigheidsduur van visa kort verblijf 3 mei 2017
2017 WI 2017/6 Niet Openbaar
2017 WI 2017/7 Normbedragen 2e helft 2017. B1/4.3 Vc 1 juli 2017
2017 WI 2017/8 Niet Openbaar
2017 WI 2017/9 Erkenning als referent 23 oktober 2017
2017 WI 2017/10 Niet openbaar
2017 WI 2017/11 Normbedragen 1e helft 2018 22 december 2017

latere jaren
2018