Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • WBV: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
  en
 • WI: Werkinstructies IND

 • eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

  2018 WBV nr Onderwerp

  2018 WBV 2018/1 Aanpassing aan nieuwe naam ministerie (J&V ipv V&J) 21 mrt. 2018
  2018 WBV 2018/2 Implementatie Studentenrichtlijn II (2016/801) 4 mei 2018
  2018 WBV 2018/2 corr. Correctie WBV 2018/2 (inwerkingstreding) 16 mei 2018
  2018 WBV 2018/3 Asielbeleid t.a.v. Sudan 31 mei 2018
  2018 WBV 2018/4 Verzamel WBV: m.b.t. A1/7, A3/7, A4/3, B1/4, B5/2, B7/3, B9/8, B10/2, B10/4, B12/2 21 juni 2018
  2018 WBV 2018/5 Wijziging B1/3.4 en B1/5.3 (kennisgevingsprocedure) ivm ABRvS (ECLI:NL:RVS:2016:945) 19 juli 2018
  2018 WBV 2018/6 Asielbeleid t.a.v. Somalië 26 juli 2018
  2018 WBV 2018/7 Asielbeleid t.a.v. Afghanistan 31 juli 2018
  2018 WBV 2018/8 Asielbeleid t.a.v. Irak 31 juli 2018
  2018 WBV 2018/9 Opleggen inreisverbod met voornemenprocedure aan de grens (A4/2.4.2) 16 aug 2018
  2018 WBV 2018/10 Bevoegdheid om een visum in te trekken en contact met IND 20 sep 2018
  2018 WBV 2018/10 correctie Hernieuwde publicatie van tekst van WBV 2018/10 ivm fouten (C5/2) 28 sep 2018
  2018 WBV 2018/11 asielbeleid ten aanzien van China (C7/8) 21 sep 2018
  2018 WBV 2018/12 Working Holiday Scheme (WHS) / Working Holiday Programme (WHP) (B2/2.1) 26 sep 2018
  2018 WBV 2018/13 asielbeleid ten aanzien van Eritrea (C7/11) 28 okt 2018
  2018 WBV 2018/14 Elders in de EU een verblijfsrecht hebben 28 okt 2018
  2018 WBV 2018/14 correctie Elders in de EU een verblijfsrecht hebben: correctie op A3/7.2.6 en B6/4.2 7 dec 2018

  2018 Werkinstructie nr Onderwerp

  2018 WI 2018/1 Afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden 22 jan. 2018
  2018 WI 2018/2 Geheim -
  2018 WI 2018/3 Grensprocedure 15 mrt 2018
  2018 WI 2018/4 Algemeen: Unierecht: vrij verkeer, 21 TFEU, Ver. 492/2011. 20 mrt 2018
  2018 WI 2018/5 Geheim -
  2018 WI 2018/6 8 EVRMM 29 Mei 2018
  2018 WI 2018/7 Normbedragen (B1/4) 1 juli 2018
  2018 WI 2018/8 Geheim -
  2018 WI 2018/9 Horen en beslissen in zaken waarin lhbt-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd 1 juli 2018
  2018 WI 2018/10 Bekeerlingen (en afvalligheid) 5 juli 2018
  2018 WI 2018/11 Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM 24 aug 2018
  2018 WI 2018/12 Wijziging identiteitsgegevens door IND-medewerkers 25 okt 2018
  2018 WI 2018/13 Geheim
  2018 WI 2018/14 Geheim
  2018 WI 2018/15 Aanmeldgehoren en Verificatie eerste gehoren 15 nov 2018
  2018 WI 2018/16 Art. 64 Vw; implementatie EHRM 13 dec. 2016, 41738/10, Paposhvili 21 nov 2018
  2018 WI 2018/17 Geheim
  2018 WI 2018/18 Normbedragen middelen van bestaan 2019 10 dec 2018
  2018 WI 2018/19 Leeftijdsbepaling minderjarigen 13 dec 2018
  2018 WI 2018/20 Nader onderzoek in de nareisprocedure 21 dec 2018
  2018 WI 2018/21 De toepassing van de glijdende schaal 27 dec 2018

  latere jaren
  2019