Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • WBV: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
 • WI: Werkinstructies IND
 • in 2019

 • eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

  2019 WBV nr Onderwerp datum Vindplaats

  2019 WBV 2019/1 Afsluitregeling Kinderpardon 8 feb. 2019 B9/6 Vc
  2019 WBV 2019/2 Gevolgen Brexit: Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden 4 mrt. 2019 B13 Vc
  2019 WBV 2019/3 Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie 6 mrt. 2019 C7/22 Vc
  2019 WBV 2019/4 Gevolg wijziging Vw: staandehouding en inbewaringstelling van Dublinclaimanten 27 feb. 2019 A2/2 en
  A5/6 Vc
  2019 WBV 2019/5 Wijziging procedure in geval van signalering 21 mrt. 2019 A2/12.2 Vc
  2019 WBV 2019/6 Gevolgen Brexit: Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden, aanpassing datum ingang. 5 apr. 2019 B13 Vc
  2019 WBV 2019/7 Discretionaire Bevoegdheid staatssecretaris. 29 apr. 2019 B11/2.5 Vc
  2019 WBV 2019/8 Asielbeleid Nigeria 16 mei 2019 C7/20 Vc
  2019 WBV 2019/9 Overgang strafrechtelijke naar vreemdelingenrechtelijke detentie; en over de meldplicht 28 juni 2019 A2/2.5 Vc en
  A2/10.3.1 Vc
  2019 WBV 2019/10 Het opschorten van de werking van het (afwijzende) besluit 10 juli 2019 B1/7.2 Vc
  2019 WBV 2019/11 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 16 juli 2019 C7/2 Vc
  2019 WBV 2019/12 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 22 juli 2019 C7/14 Vc
  2019 WBV 2019/13 Besluit- en vertrekmoratorium Libiƫ 22 juli 2019 C7/17.1 Vc en
  C7/17.7 Vc
  2019 WBV 2019/14 Het asielbeleid ten aanzien van Somaliƫ 12 sep. 2019 C7/24 Vc
  2019 WBV 2019/15 Meldplicht in het kader van toelatingsprocedures 23 sep. 2019 A2/10.3.1 Vc
  2019 WBV 2019/16 Verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel
  Beschermde getuige in beschermingsprogramma
  24 sep. 2019 B8/1, B8/13 en
  B8/14 Vc
  2019 WBV 2019/17 Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden 23 okt. 2019
  2019 WBV 2019/18 Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan 10 okt. 2019 C7/2 Vc
  2019 WBV 2019/19 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken 21 nov. 2019 B8/4 Vc
  2019 WBV 2019/20 Vertrektermijnen 27 nov. 2019 A3/3 Vc
  2019 WBV 2019/21 Algehele aanpassing van de Vc ivm:
  gewijzigde terminologie: OPS resp E&S;
  clausuleregeling onvoorziene beeindiging van reis; en correcties en kleinere wijzigingen
  effect van EHRM 12 juni 2012, Bajsultanov tegen Oostenrijk en verwijzing naar 3.86 Vb
  en beleid mbt intrekking verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd conform Kwalificatierichtlijn
  27 nov. 2019 A3/3 Vc

  2019 WI nr Onderwerp

  2019 WI 2019/1 Het beoordelen van asielaanvragen van verwesterde vrouwen.
  Wijziging n.a.v. ABRvS 21-11-2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3735)
  7 jan. 2019
  2019 WI 2019/2 Onbekend / geheim
  2019 WI 2019/3 Onbekend / geheim
  2019 WI 2019/4 Herkomstonderzoek in asielzaken (HIS-check)
  vervangt: WI 2004/23
  11 mrt. 2019
  2019 WI 2019/5 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden
  vervangt: WI 2018/1
  28 mrt. 2019
  2019 WI 2019/6 Onbekend / geheim
  2019 WI 2019/7 Opvragen gegevens in Eurodac 19 apr. 2019
  2019 WI 2019/8 Het belang van het kind in de Dublinprocedure 25 juni 2019 C2/5 Vc
  2019 WI 2019/9 Procedure herhaalde [lees:opvolgende] aanvragen 27 juni 2019
  2019 WI 2019/10 Toepassing van art. 8 EVRM 19 juli 2019 B7/3.8 Vc
  2019 WI 2019/11 Horen en mandatering in bezwaar 23 juli 2019
  2019 WI 2019/12 Palestijnen; registratie in Basisregistratie Personen 29 juli 2019
  2019 WI 2019/13 Palestijnen; registratie in Basisregistratie Personen
  kennelijk een correctie van of aanvulling op WI 2019/12
  15 aug. 2019
  2019 WI 2019/14 Geheim
  2019 WI 2019/15 Richtlijnen voor de toepassing van artikel 8 EVRM 30 sep. 2019
  2019 WI 2019/16 Horen en mandatering in bezwaar
  Aanvulling op (resp. verduidelijking van) WI 2019/11
  18 dec. 2019
  2019 WI 2019/17 Horen en beslissen in LHBTI zaken 30 dec. 2019
  2019 WI 2019/18 Bekeerlingen (Vervanging van WI 2019/10) 30 dec. 2019

  latere jaren
  2020