Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • WBV: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
 • WI: Werkinstructies IND
 • in 2020

 • eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

  2020 WBV nr Onderwerp datum Vindplaats

  2020 WBV 2020/1 Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 12 jan. 2020 C7/26 Vc
  2020 WBV 2020/2 Vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw
  ivm komst van de nieuwe handhavings- en toezichtlocatie (HTL) per 1 februari 2020
  27 jan. 2020 A5/5 Vc
  2020 WBV 2020/3 Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur 30 jan. 2020 B5/2.2 Vc
  2020 WBV 2020/4 Brexit: Verblijfsrecht VK-onderdanen en hun familieleden 2 feb. 2020 B13 Vc
  2020 WBV 2020/5 Schorsen en intrekken van de erkenning als referent 21 feb. 2020 B1/2.2 Vc
  2020 WBV 2020/6 Abusievelijk genummerd als WBV 2019/6
  Het asielbeleid ten aanzien van Turkije; Gülen-aanhangers
  12 mrt. 2020 C7/28 Vc
  2020 WBV 2020/6 correctie Het asielbeleid ten aanzien van Turkije; Gülen-aanhangers 12 mrt. 2020 C7/28 Vc
  2020 WBV 2020/7 Middelen van bestaan 25 mrt. 2020 A1/4.5 Vc
  2020 WBV 2020/8 Wijziging model aanwijzing ex art. 55 Vw ivm Corona 30 mrt. 2020 Model 117-E Vc
  2020 WBV 2020/9 Asielbeleid t.a.v. Afghanistan; tolken 21 apr. 2020 C7/2 Vc
  2020 WBV 2020/10 Weigeren van toegang; grensprocedure; grensdetentie 1 mei 2020 A1/7.3 Vc
  2020 WBV 2020/11 Asielbeleid t.a.v. Irak 29 apr. 2020 C7/13 Vc
  2020 WBV 2020/12 Verlengen beslistermijn i.v.m. Corona 15 mei 2020 C1/2.13 Vc; art. 42(4)(b) Vw
  2020 WBV 2020/13 Verschillende onderwerpen 19 juni 2020 A3/3; B8; B9; B13/3; C2/3.4 Vc
  2020 WBV 2020/14 Asielbeleid t.a.v. Guinee 30 juni 2020 C7/12 Vc
  2020 WBV 2020/15 Asielbeleid t.a.v. Libië 2 juli 2020 C7/17 Vc
  2020 WBV 2020/16 Aanpassing formulier aanvraag asiel i.v.m. m.o.b 2 juli 2020 Model M35 Vc; art. 4.37 Vb
  2020 WBV 2020/17 Asielbeleid t.a.v. Afghanistan 6 juli 2020 C7/2 Vc
  2020 WBV 2020/18 Asielbeleid t.a.v. Syrië
  Vreemdelingen die vanuit het buitenland terugkeren
  30 juli 2020 C7/27.4.4 Vc
  2020 WBV 2020/19 Asielbeleid t.a.v. Venezuela 5 sep. 2020 C7/30 Vc
  2020 WBV 2020/20 Brexit en Grensarbeid 12 sep. 2020 B13/4 Vc
  2020 WBV 2020/21 Verzamel WBV, o.a. over
  Leeftijdsschouw; Uitzetting; Kennismigrant; Buitenschuld; Minderjarige
  28 sep. 2020 A2/3 Vc; A3;6 B6/2.3; B8/4; B9/16.5
  2020 WBV 2020/22 Dublinprocedure: omschrijving 'onderduiken' 30 okt. 2020 C1/2.6

  2020 WI nr Onderwerp

  2020 WI 2020/1 Onbekend / geheim
  2020 WI 2020/2 Onbekend / geheim
  2020 WI 2020/3 Inburgering in het buitenland. HvJEU C-153/14 (K. & A.) 12 mrt. 2020 B1/4.7 Vc
  2020 WI 2020/4 Onbekend / geheim
  2020 WI 2020/5 (Samen)werken met een tolk 1 apr. 2020 Vervangt WI 2014/5
  2020 WI 2020/6 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden 4 mei 2020 vervangt WI 2019/5
  2020 WI 2020/7 Evenredigheidstoets op verlies Unieburgerschap na van rechtswege verlies Nederlanderschap. HvJEU C-221/17 (Tjebbes) 8 mei 2020 WBN 2020/1
  2020 WI 2020/8 Aanvraag erkenning referent 26 mei 2020 vervangt WI 2017/9
  2020 WI 2020/9 Grensprocedure 27 mei 2020 WI 2015/8; WI 2017/1; WI 2018/3
  2020 WI 2020/10 Unierecht: afgeleid verblijfsrecht art. 21 VWEU 22 juni 2020 vervangt WI 2018/4
  2020 WI 2020/11 Onbekend / Geheim
  2020 WI 2020/12 De toepassing van de glijdende schaal
  Openbare orde en nationale veiligheid
  11 augustus 2020 B1/6.2.2 en B1/6.3 Vc
  2020 WI 2020/13 Asiel: nareis. Nader onderzoek en DNA onderzoek 11 aug. 2020 C2/4.1.2 Vc
  2020 WI 2020/14 DNA onderzoek en identificerend gehoor 20 aug. 2020 B7/3, B7/5, B1/8 Vc
  2020 WI 2020/15 Onbekend / Geheim
  2020 WI 2020/16 Toepassing 8 EVRM 18 nov. 2020 B7/3.8 Vc
  2020 WI 2020/17 Landeninformatie: bronnengebruik 24 nov. 2020
  2020 WI 2020/18 Onbekend / Geheim 2020
  2020 WI 2020/19 Palestijnen 2020 Registratie nationaliteit in Basisregistratie

  latere jaren
  2021