Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • WBV: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
 • WI: Werkinstructies IND
 • in 2021

 • eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  2020 WBV nr Onderwerp datum Vindplaats

  2021 WBV 2021/1 ... datum ref Vc

  2021 WI nr Onderwerp

  2021 WI 2020/1 Ond.

  latere jaren
  2022