Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • WBV: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
 • WI: Werkinstructies IND
 • in 2021

 • eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  2021 WBV nr Onderwerp datum Vindplaats

  2021 WBV 2021/1 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 5 Jan 2021 C7/13 Vc
  2021 WBV 2021/2 Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan
  Rectificatie
  7 Jan 2021 C7/5 Vc
  2021 WBV 2021/3 Het asielbeleid ten aanzien van China 11 feb 2021 C7/8 Vc
  2021 WBV 2021/4 Opneming van signaleringen, terugkeerbesluit en ongewenstverklaringen mbt derdelanders met een verblijfsrecht in een andere lidstaat. 22 mrt 2021 A2/12.2 Vc
  2021 WBV 2021/5 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 25 mrt 2021 C7/11 Vc

  2021 WI nr Onderwerp

  2021 WI 2021/1 Onbekend / geheim
  2021 WI 2021/2 Onbekend / geheim
  2021 WI 2021/3 BMA advies tijdens de Dublinprocedure n.a.v. arrest C.K.
  2021 WI 2021/4 Nader onderzoek in de nareisprocedure 18 mrt 2021 C2/4.1.2 Vc
  2021 WI 2021/5 Rol contactpersonen mensenhandel en gendergerelateerde zaken regulier 8 apr 2021 B8/2+3, B9/8+11 Vc

  latere jaren
  2022