Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 2000


 • WBV: WijzigingsBesluit Vreemdelingencirculaire van Vc 2000
 • WI: Werkinstructies IND
 • in 2021

 • eerdere jaren 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  2021 WBV nr Onderwerp datum Vindplaats

  2021 WBV 2021/1 Het asielbeleid ten aanzien van Irak 5 Jan 2021 C7/13 Vc
  2021 WBV 2021/2 Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan
  Rectificatie
  7 Jan 2021 C7/5 Vc
  2021 WBV 2021/3 Het asielbeleid ten aanzien van China 11 feb 2021 C7/8 Vc
  2021 WBV 2021/4 Opneming van signaleringen, terugkeerbesluit en ongewenstverklaringen mbt derdelanders met een verblijfsrecht in een andere lidstaat. 22 mrt 2021 A2/12.2 Vc
  2021 WBV 2021/5 Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea 25 mrt 2021 C7/11 Vc
  2021 WBV 2021/6 Pilot ‘Arbeid als essentieel startup personeel 20 mei 2021 B5/2.1.6 Vc
  2021 WBV 2021/7 Aanvraagprocedures 4 jun 2021 C1/2 Vc
  2021 WBV 2021/7 rect. Rectificatie: Het geven van een beschikking 30 jun 2021 C1/2.13 Vc Vc
  2021 WBV 2021/8 Gevaar openbare orde, openbare veiligheid of nationale veiligheid 21 jun 2021 A3/3.4 Vc
  2021 WBV 2021/9 Verblijfsrecht VK-onderdanen en hun familieleden 24 jun 2021 B13 Vc
  2021 WBV 2021/10 Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria 25 jun 2021 C7/20 Vc
  2021 WBV 2021/11 Het asielbeleid ten aanzien van Sudan 30 jun 2021 C7/26 Vc
  2021 WBV 2021/12 Vernummering C7 Vc; Het asielbeleid ten aanzien van Ethiopië 8 jul 2021 C7/12 - C7/17 Vc
  2021 WBV 2021/13 Het asielbeleid ten aanzien van Libanon: de situatie van Palestijnen 8 jul 2021 C7/18 Vc
  2021 WBV 2021/14 Het asielbeleid ten aanzien van Iran 19 jul 2021 C7/15 Vc

  2021 WI nr Onderwerp

  2021 WI 2021/1 Onbekend / geheim - -
  2021 WI 2021/2 Onbekend / geheim - -
  2021 WI 2021/3 BMA advies tijdens de Dublinprocedure n.a.v. arrest C.K.
  2021 WI 2021/4 Nader onderzoek in de nareisprocedure 18 mrt 2021 C2/4.1.2 Vc
  2021 WI 2021/5 Rol contactpersonen mensenhandel en gendergerelateerde zaken regulier 8 apr 2021 B8/2+3, B9/8+11 Vc
  2021 WI 2021/6 Onbekend / geheim - -
  2021 WI 2021/7 Onbekend / geheim - -
  2021 WI 2021/8 Aanmeldgehoren 25 jun 2021 WI 2020/5; WI 2021/9; WI 2021/12; WI 2021/13Vc
  2021 WI 2021/9 Bijzondere procedurele waarborgen 25 jun 2021 WI 2021/12
  2021 WI 2021/10 Grensprocedure 25 jun 2021 Wi 2021/9
  2021 WI 2021/11 Onbekend / geheim - -
  2021 WI 2021/12 Medische problematiek en horen en beslissen in de asielprocedure 25 jun 2021 art. 3.109(5) Vb; art. 3.115(1)+(2) Vb; C1/2.2+2.3 Vc; WI 2015/8
  2021 WI 2021/13 Nader gehoor; tolk 25 jun 2021 WI 2020/5; WI 2021/8; WI 2021/9; WI 2021/12
  2021 WI 2021/14 Spoor 2 (veilig land van herkomst) 25 jun 2021 art. 3.109ca Vb
  2021 WI 2021/15 Richtlijnen arbeidsmarktaantekeningen 1 jul 2021 WI 2020/6
  2021 WI 2021/16 Mensenhandel in asielzaken 1 jul 2021 -

  latere jaren
  2022