Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994
en werkinstructies IND

uitgebracht in de jaren 1994 t/m 2001
Vc 1994 is vastgesteld bij beschikking van xx yy 1994 en in werking getreden op xx yy 1994

eerdere jaren:

(1966-1982) de Vc 1966: Overzicht van TBVs van Vc 1966
(1982-1994) de Vc 1982: Overzicht van TBVs van Vc 19821994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Latere jaren (> 2000)
In 2001 is de geheel gewijzigde Vc 2000 ingevoerde: Overzicht van TBVs van Vc 2000