TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 15.8. Vertrekmoratorium

Ten aanzien van asielzoekers uit Liberia geldt geen besluit in de zin van artikel 45, vierde lid, Vw.

Vc 2013
vervallen

top
top
top