TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 16.6.1 Vlucht- en/of vestigingsalternatief

In die gevallen dat de vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat hij te vrezen heeft voor vervolging dan wel schending van artikel 3 EVRM in Libië wordt niet verlangd dat hij zich tot de Libische autoriteiten wendt voor bescherming. Voorts is het algemene beleid, zoals weergegeven in C4/2.3 is van toepassing op asielaanvragen van personen afkomstig uit Libië.

Vc 2013
C7/16.5.216.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 16.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.


Geen bijzonderheden.

top
top