TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 16.7 Opvangmogelijkheden Amv’s

Ten aanzien van Amv’s uit Libië kan niet op voorhand worden geconcludeerd dat adequate opvang aanwezig is. De aanwezigheid van adequate opvang dient per individueel geval te worden vastgesteld. Het algemene beleid is van toepassing. Bij de feitelijke terugkeer moet de toegang tot een concrete opvangplaats geregeld zijn, tenzij betrokkene zich zelfstandig kan handhaven.

Vc 2013
C7/16.616.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 16.6 Klemmende redenen van humanitaire aard in de zin van paragraaf C2/4.1 Vc

top
top