TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 18.1. Achtergrond

Deze landenparagraaf bevat het landgebonden asielbeleid voor Nepal. Het landgebonden asielbeleid is een uitwerking van het algemene beleid van C1 tot en met C23 en kan niet worden gezien als een uitzonderingsregeling. De algemene wet- en regelgeving blijft steeds de basis voor de individuele beoordeling van een asielaanvraag.

De beleidsconclusies in deze landenparagraaf zijn mede gebaseerd op het algemeen ambtsbericht van de Minister van BuZa van november 2008 over de situatie in Nepal (gepubliceerd 29 januari 2009, zie de website van het Ministerie van BuZa). Het ambtsbericht van de Minister van BuZa van november 2008 bevestigt de informatie van het ambtsbericht van de Minister van BuZa van juli 2007 dat de situatie in het westen van Nepal zich niet langer onderscheidt van die in de rest van het land. Op basis hiervan is besloten het beleidsuitgangspunt, dat het westen van Nepal categoriaal beschermingswaardig is, te verlaten.

Vc 2013