TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 20.7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief

Het algemene beleid, zoals weergegeven in C1/4.2.2 is van toepassing.

Ten aanzien van ahmadi's en christenen geldt dat in geval van vluchtelingrechtelijke vervolging en (dreigende) schending van artikel 3 EVRM door de Pakistaanse autoriteiten en derden geen vlucht- en vestigingsalternatief wordt tegengeworpen.

Vc 2013
C7/20.5.220.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 20.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.


De IND neemt ten aanzien van ahmadi’s en christenen geen vlucht-en vestigingsalternatief aan binnen Pakistan.

top
top