TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 22.4.2. Tegenstanders van het bewind

De Sierra Leoonse grondwet voorziet in de vrijheid van vereniging en vergadering. In het algemeen respecteert de overheid dit recht. Sinds de Political Parties Registration Commission (PPRC) in de loop van 2006 operationeel is, kunnen alleen geregistreerde politieke partijen openbare activiteiten ontplooien. Er worden in het ambtsbericht geen meldingen gemaakt van restricties die zijn opgelegd aan (geregistreerde) politieke partijen, vakbonden of maatschappelijke organisaties. Evenmin zijn er meldingen van politieke gevangenen, verdwijningen of executies.

Derhalve vormt het lidmaatschap van en activiteiten voor een politieke partij, vakbond of maatschappelijke organisatie op zichzelf geen grond voor de verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Vc 2013