TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 22.4.7. Homoseksuelen

Uit het ambtsbericht blijkt dat er volgens de wet geen expliciet verbod op homoseksualiteit bestaat in Sierra Leone. Wel is er een verbod op openbare handelingen die kunnen samenhangen met homoseksualiteit. Er zijn geen gegevens bekend over mogelijke strafrechtelijke gevolgen. Op het onderwerp rust een groot taboe en het wordt maatschappelijk niet getolereerd.

Homoseksuelen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij op grond van hun homoseksualiteit gegronde reden hebben voor vervolging, ofwel door de overheid, ofwel door derden, kunnen op grond van artikel 29, eerste lid, onder a, Vw in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Hierbij wordt niet van de vreemdeling verlangd dat hij zich tot de autoriteiten heeft gewend voor bescherming. Het enkele feit van homoseksueel zijn is evenwel onvoldoende voor verlening van een verblijfsvergunning.

Vc 2013