TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 22.9. Opvangmogelijkheden Amv's

Voor Amv's is adequate opvang in Sierra Leone voorhanden in de vorm van opvanghuizen. De faciliteiten in de opvanghuizen zijn over het algemeen redelijk en de kinderen kunnen naar school. Minderjarige asielzoekers van Sierra Leoonse nationaliteit komen derhalve niet in aanmerking voor verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bedoeld voor Amv's. Bij de feitelijke terugkeer moet de toegang tot een concrete opvangplaats geregeld zijn, tenzij betrokkene zich zelfstandig kan handhaven.

Vc 2013
C7/22.822.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 22.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen


In Sierra Leone is adequate opvang in de zin van paragraaf B14/2.2.4 Vc.

top
top