TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 25.3.2. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Leden van de LTTE, of zij die daarvan verdacht worden, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden door de autoriteiten. Deze strafrechtelijke vervolging leidt in het algemeen niet tot de conclusie dat een asielzoeker verdragsvluchteling is. Wel moet steeds onderzocht worden of er sprake is van onevenredige of discriminatoire bestraffing die verband houdt met de gronden van het Vluchtelingenverdrag (zie C2/2.5).

Na de beëindiging van de gevechtshandelingen medio mei 2009 heeft het regeringsleger de zoektocht naar overgebleven LTTE strijders en -cellen onverminderd voortgezet. Arrestaties, detenties, ontvoeringen, verdwijningen en moorden als gevolg van veronderstelde LTTE betrokkenheid blijven zich voordoen. Naast het leger en de politie maken ook paramilitaire groeperingen zich hieraan schuldig. De paramilitaire groeperingen handelen zowel zelfstandig als in gezamenlijke acties met de veiligheidstroepen van de regering.

De LTTE maakte zich schuldig aan het gedwongen rekruteren van kindsoldaten en volwassenen. Ook werd de burgerbevolking in LTTE gebied gedwongen om werkzaamheden te verrichten voor de LTTE. Dit betekent dat veel personen, met name Tamils, ongewild met de LTTE geassocieerd (kunnen) worden. Daardoor kunnen zij extra kwetsbaar zijn voor intimidatie, aanhouding, arrestatie en detentie.

Een Tamil die aannemelijk maakt dat hij door de Sri Lankaanse autoriteitenen/of een paramilitaire groepering wordt verdacht van banden met de LTTE, kan in aanmerking komen voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, onder a of b, Vw, behoudens de gebruikelijke contra-indicaties, waaronder de toepasselijkheid van artikel 1F Vluchtelingenverdrag.

Vc 2013