TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 25.3.3. Journalisten en mensenrechtenactivisten

De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid worden ernstig beperkt door de regering. Personen zoals journalisten en uitgevers van dagbladen en mensenrechtenactivisten die zich kritisch hebben uitgelaten over de veiligheidstroepen van de regering, of die de politiek en mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen, riskeren intimidatie, bedreiging, mishandeling, ontvoering en de dood. Indien zij aannemelijk hebben gemaakt op grond daarvan een gegronde vrees voor vervolging te hebben, kunnen zij op grond van artikel 29, eerste lid, onder a, Vw in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Vc 2013