TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 25.3.4. Moslims

Moslims kunnen in Sri Lanka vrijelijk hun geloof belijden. Wel is er sprake van een groeiende spanning tussen de moslimbevolking en de Tamilbevolking als gevolg van de aanhoudende intimidaties door de Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP). Moslims zijn in toenemende mate slachtoffer van verdwijningen, afpersingen en arrestaties.

Moslims die aannemelijk maken dat zij het slachtoffer zijn van geweld of van discriminatie (zie C2/2.5), waartegen de autoriteiten geen bescherming kunnen of willen bieden, kunnen op grond van artikel 29, eerste lid, onder a, Vw in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Vc 2013